Reflexions d'un ginecòleg

En aquest blog pretenc donar explicacions i compartir comentaris de fets i coneixements que molt sovint estan mal interpretats o poc explicats dintre del camp de la Ginecologia i Obstetrícia. Lògicament són les meves interpretacions i per això poden ser exposades a rèplica. Us animo a fer-ho i poder mantenir un diàleg constructiu.

dimecres, 19 de maig de 2010

Donació de la sang del cordó umbilicalNormalment, després del naixement, el cordó umbilical, la placenta i la sang que conté són rebutjats. Aquesta sang es pot recollir, en el mateix moment del part, i ser emmagatzemada per un possible ús posterior. Aquesta acció no representa cap perjudici ni a la mare ni al nadó. Sols cal una autorització prèvia dels pares per recollir-la i una mica de sang de la mare per comprovar que no tingui cap malaltia que la invalidi.

Fa uns anys, es va descobrir que la sang del cordó umbilical conté cèl·lules especialitzades en la renovació de les cèl·lules sanguínies (cèl·lules mare) i que, trasplantades a pacients en què la medul·la òssia està malalta, permet obtenir èxits terapèutics prometedors.

Concretament, la principal utilitat de la sang de cordó umbilical (SCU) són els trasplantaments en malalts que pateixen malalties congènites o adquirides de la medul·la òssia, com les leucèmies agudes o cròniques, entre d'altres.
Des que es va obrir la possibilitat d'utilitzar la sang de cordó umbilical per a aquests pacients, es van anar creant bancs de sang de cordó umbilical en el món. Aquests cordons són donats de forma altruista, i utilitzats sempre que hi ha un malalt compatible que el necessiti.

D'aquesta manera quan s'indica un “trasplantament de medul·la", les cerques de donants es realitzen tant de donants de medul·la òssia, com entre les unitats de sang de cordó umbilical emmagatzemades.

A més, en l'actualitat s'està investigant (sempre amb el consentiment de la mare donant) amb aquelles cèl·lules de SCU que no són útils per al trasplantament (no hi ha prou cèl·lules mare) i, en un futur, aquestes investigacions podrien tenir repercussions en el tractament d'altres malalties molt freqüents com la diabetis, el parkinson o altres.

A Espanya existeixen diversos bancs de SCU públics i el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) realitza les cerques tant de donants de medul·la òssia com d'unitats de sang de cordó.

Per tot l’exposa’t crec que és bo pensar, les parelles embarassades, en donar la sang del cordó umbilical. En cas de voler-ho fer sols cal, durant l’embaràs o el part, fer-ho saber a la llevadora i ella s’encarregarà de tot.

Us aconsello veure els tríptics següents:

http://www.bancsang.net/media/pdf/triptic_cordo.pdf
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2161/scu06ocatt.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada