Reflexions d'un ginecòleg

En aquest blog pretenc donar explicacions i compartir comentaris de fets i coneixements que molt sovint estan mal interpretats o poc explicats dintre del camp de la Ginecologia i Obstetrícia. Lògicament són les meves interpretacions i per això poden ser exposades a rèplica. Us animo a fer-ho i poder mantenir un diàleg constructiu.

divendres, 14 de maig de 2010

Perquè fer una donació pública de la sang de cordó umbilical (SCU)?Molt sovint, i cada cop més, se’m pregunta sobre la recollida, per ús particular, de la sang del cordó umbilical (SCU).
Moltes vegades m’he expressat en contra ja que ho veig un acte egoista (potser que algun dia es necessiti la sang d’un cordó de donant, doncs: Perquè no donar la meva?) i segurament propi de laboratoris que només cercant millorar la seva economia (per dir-ho suaument).
Per això us explico el que en diu el “Banc de Sang i Teixits de Catalunya”.

En primer lloc, l’emmagatzematge de SCU d’un mateix té reconeguda molt poca utilitat.

En segon lloc, no tots els cordons extrets són viables per a la seva utilització posterior, ja que fins un 20% no té prou cèl·lules mare i un altre percentatge es pot contaminar o deteriorar en el seu trasllat. Fins a un 40% de les unitats de sang de cordó donades no són finalment utilitzables.

En tercer lloc, la probabilitat que les unitats de SCU emmagatzemades siguin utilitzades finalment pel nen propietari del cordó són extremadament baixes. El motiu és que les malalties amb indicació de trasplantament, amb aquesta sang, són de caràcter genètic (està escrit en la matriu de la cèl·lula) i aquesta malaltia també pot estar escrita en les cèl·lules del seu cordó umbilical. En el cas que un d'aquests nens, dels quals s'ha guardat el cordó, necessités un trasplantament per leucèmia o malaltia congènita, hauria de recórrer a un cordó d'un banc públic.

Per últim, en el cas que hi hagi indicació mèdica establerta per un especialista de guardar el cordó per a algun altre membre de la família amb una determinada malaltia (donació dirigida), aquesta es podrà fer en un banc públic amb les mateixes garanties que quan la donació es fa per terceres persones, però emmagatzemant-la per a la seva pròpia família.

A Catalunya, si algú necessita un trasplantament de SCU, el REDMO (Registro Español de Donante de Médula Ósea) s'encarrega de realitzar la cerca, tant a nivell nacional com internacional, oferint les mateixes possibilitats que si aquesta cerca s'inicia a qualsevol altre país del mon.

Crec que aquest article pot aclarir molts dubtes i que el millor és fer una donació pública de la SCU.

Us aconsello anar:

http://www.bancsang.net/ca/donants/donacio_cordo.html
http://www10.gencat.net/catsalut/ocatt/ca/htm/index.htm
http://www.fcarreras.org/ca/la-donació-de-sang-de-cordó-umbilical_1971

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada